Sản phẩm

Máng đèn đơn hiện đại

Chi tiết sản phẩm

Máng đèn sản xuất tại Việt Nam.

Được dập khuôn từ nguyên liệu thép cán nguội xả băng tùy theo thiết kế kiểu dáng của máng đèn.

Sản phẩm khác