Sản phẩm

Máng đèn lớn

Chi tiết sản phẩm

Máng đèn sản xuất tại Việt Nam.

Được dập khuôn từ nguyên liệu thép cán nguội xả băng tùy theo thiết kế kiểu dáng của máng đèn.

Sản phẩm khác

  • Máng đèn đơn clacssic
    Liên hệ
  • Máng đèn đơn hiện…
    Liên hệ